CENTRUM MEDYCZNE IWONA ZYS

REZONANS MAGNETYCZNY

badanie wykorzystujące nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ciała ludzkiego. Badanie jest nieinwazyjne. Podczas jego wykonywania pacjent nie pochłania promieniowania jonizującego (wykorzystywanego w badaniach tomografi komputerowej rentgenodiagnostyce). Ten rodzaj obrazowania pozwala na dokładne uwidocznienie wszystkich wewnętrznych struktur anatomicznych. Czas badania zależy od badanego odcinka i wynosi od 15 do 60 min. Niedogodnością dla pacjenta może być hałas, generowany w trakcie pracy aparatu, ciasna przestrzeń, w której przebywa badany pacjent oraz konieczność pozostania nieruchomo w czasie badania.
Z uwagi na dokładność obrazowania rezonans magnetyczny jest najlepszym sposobem diagnostyki w wielu schorzeniach, w szczególności w ocenie układu nerwowego i kostno-stawowego.
O Nas - Rezonans Magnetyczny Rakoniewice zdjęcie nr 4